Kalite & Değerler
Anasayfa » KURUMSAL » Kalite & Değerler

Kalite Politikamız

 

BBS Metal-Montaj olarak, Şirket kültürümüze ve değerlerimize bağlı kurmuş ve uygulamakta olduğumuz Kalite Yönetim Sistemimizin devamlılığı için üst yönetimden  tüm çalışanlara  kalite bilincini yerleştirmeyi, takım çalışması ile planlı faaliyetlerimizi yerine getirerek, gerekli eğitimlerle, süreçlerimizi sürekli iyileştirmek ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken ilgili tüm sektörel, ulusal-uluslararası mevzuat ve yasalara uymayı, tedarikçilerimizle karşılıklı faydaya dayanan ilişkiler kurmayı, müşteri odaklı ürettiğimiz ürünleri müşterilerimize zamanında ve hatasız bir şekilde teslim ederek memnuniyetlerini arttırmayı taahhüt ederiz


Çevre Politikamız

 

BBS Metal-Montaj olarak, çevre ile ilgili uygunluk yükümlülükleri çerçevesinde, kuruluş faaliyetlerine göre çevre boyutlarını belirlemek, kontrolünü sağlamak, sürekli gelişmeyi destekleyerek sürdürülebilir kaynak kullanımını teşvik etmek, kirliliğin önlenmesini, enerji, su, yakıt tüketimini ve atık miktarlarını azaltmayı, çalışanların çevre yönetim sistemi bilincini arttırmak amaçlı eğitimler gerçekleştirerek çevre yönetimi performansının sürekli iyileştirilmesini taahhüt ederiz.


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 

BBS Metal-Montaj olarak, iş sağlığı güvenliğinin yasal mevzuatı ve bağlı olunan kuruluşların şartları çerçevesinde, fabrika içindeki ve dışındaki tehlikeleri ve riskleri belirleyerek gerekli önlemleri almak, yaralanma ve sağlık bozuklukları ile ilgili olayları incelemek, incelenen olayların üstüne giderek çalışanların sağlığını, güvenliğini koruyacak sürekli iyileştirmeleri yapmak, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini arttıracak eğitimleri gerçekleştirmek ve bu doğrultuda sistemin performansının sürekli geliştirilmesini sağlayarak sıfır iş kazası hedefiyle çalışmak politikamızdır.


BBS DEĞERLER

° İnsan ve Çevreye Saygı
° İç ve Dış Müşteri Odaklılık
° Sürekli İyileştirme
° Takımdaşlık
° Sorumluluk
° Demokratik ve Katılımcı Organizasyon