BBS Davranış Politikası
Anasayfa » KURUMSAL » BBS Davranış Politikası

BBS Ayrımcılığı , Tacizi ve İnsan Ticaretini Önleme Politikası

BBS Metal Montaj firmasında farklı ırk, dil, toplumsal cinsiyet, ibadet biçimleri, ten rengi, cinsel yönelim, uyruk, inanç, engellilik, yaş ve görüşlere sahip kişiler birlikte uyum içerisinde çalışır.

Kurumun herhangi bir çalışanı, yöneticisi, danışmanı, misafiri, öğrencisi, davetlisi, mal ve hizmet tedarikçisi ile kurum çalışanı olmayan kişiler tarafından yapılan her türlü ayrımcılık ve/ veya taciz hoş görülemez.

BBS Metal Montaj firması, çalışanlarının bireysel haklarına ve kültürel farklılıklarına saygı gösterir. Kişilere doğrudan veya dolaylı şekilde yapılan ayrımcılık veya taciz oluşturan her türlü davranış kesinlikle yasaktır. Söz konusu davranışlar;

•Karşı tarafca onaylanmayan sözel, fiziksel ve cinsel herhangi bir yaklaşım, mazur görülemeyecek fiziksel temas, teklif veya dokunma,

•Bir kişinin ırkı, cinsiyeti, uyruğu, cinsel yönelimi, dini, engelli olma hali ya da herhangi bir başka özelliğine ilişkin kişisel görüntüsü, vücudu veya yaşam tarzı hakkındaki yorumlar,

•Çalışanın istihdam durumu, terfi potansiyeli, maaş durumu ile cinsel tacize izin vermesi arasında bir bağlantıyı ima eden, ilişkilendiren veya mantıken böyle bir imaya yol açacak şekilde yapılan beyanlar veya tehditler,

•İşyerinde, ırk, cinsiyet, uyruk, cinsel yönelim, din, engelli olma hali veya herhangi bir başka kişisel özellikle ilgili müstehcenlik veya ayrımcılık içeren grafik, karikatür, resim veya fotoğraf sergilemek,

•Irk, cinsiyet, uyruk, cinsel yönelim, din, engelli olma hali veya herhangi bir kişisel özellikle ilgili açık saçık hikâyeler, şakalar, imalı sözler veya yorumlar,

•Sözlü saldırılar,

•Mobbing (bezdirme): Bir bireyden ziyade, bir grupça gerçekleştirilen ve belli bir kişiye toplu halde yapılan yersiz suçlamalar, aşağılamalar, genel taciz veya duygusal suistimaller

Misilleme

Hiçbir çalışan, iş başvurusunda bulunan kişi ya da herhangi bir kişi, iyiniyetle yapılması kaydıyla, bir cinsel taciz meselesi ile ilgili danışmanlık alması, cinsel taciz şikayetinden bulunması ya da bir cinsel tacizle ilgili bir soruşturmada tanık veya panel üyesi olarak vazife alması sebebiyle kısıtlama, müdahale, zorlama ya da misilleme gibi davranışlara maruz bırakılamaz.

Misilleme hareketleri firmanın taciz politikasının ihlali sayılır ve buna uygun biçimde işlem yapılır.

Kötü niyetli ve yersiz suçlamalar

Suçlamalarının kötü niyetli ve yanlış olduğu ortaya çıkan kişi, 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre işveren BBS Metal Montaj İşyeri Yönetmeliği çerçevesinde soruşturmasına/soruşturma açılmasına maruz kalır.

Cebri veya Mecburi Çalıştırma

Zorla işçi çalıştırmanın tüm şekilleri kesinlikle yasaklanmıştır. “Cebri veya Mecburi Çalıştırma” ifadesi herhangi bir kişinin ceza tehdidi altında ve bu kişinin tam isteği olmadan mecbur edildiği tüm iş veya hizmetleri ifade eder.

BBS Metal MONTAJ ‘ın Ticari Operasyonları çerçevesinde zorla işçi çalıştırılmaz, angarya yasaktır. Bu konudaki geçerli kanun hükümleri ve ilgili uluslararası anlaşmalar esastır.

Çocuk İşgücü

BBS Metal Montaj, geçerli yasa ve düzenlemelerin asgari yaş hükümlerine bağlıdır. Tehlike içinde çalışma gerektiren pozisyonlara 18 yaşın altındaki kişilerin görevlendirilmesini yasaklar.

Bu konudaki uygulamalarımızda geçerli kanun hükümleri ve ilgili uluslararası anlaşmalar esastır.

GENEL MÜDÜR